Οι προοπτικές του βιβλίου στην εποχή της κρίσης

Η οικονομική κρίση που χτύπησε και το χώρο του βιβλίου έκανε αρκετούς εκδοτικούς οίκους να αναπροσαρμόσουν τη στρατηγική τους προσέγγιση προς το βιβλιόφιλο κοινό, το οποίο είχε τη θέληση αλλά όχι πάντα τη δυνατότητα να επενδύσει στην αγορά νέων βιβλίων.