Οι αυτοεκδόσεις κερδίζουν έδαφος!

Ελέω της οικονομικής κρίσης, πολλοί συγγραφείς δεν μπόρεσαν τα τελευταία χρόνια να βρουν τους χρηματικούς πόρους ώστε να υποστηρίξουν οικονομικά την έκδοση των βιβλίων τους από έναν μεγάλο εκδοτικό οίκο. Παρόλο που η συνεργασία με κάποια επιχείρηση καταξιωμένη στο χώρο του βιβλίου συνεπάγεται και μεγαλύτερη κυκλοφορία και αναγνωρισιμότητα του βιβλίου, βρέθηκαν εναλλακτικές προσεγγίσεις που μπόρεσαν να δώσουν σε αυτούς τους συγγραφείς τη δυνατότητα να δουν εντέλει τα βιβλία τους στις προθήκες των βιβλιοπωλείων.

Οι δυνατότητες αυτές δεν είναι άλλες από τις προσπάθειες αυτοέκδοσης, οι οποίες σχεδιάζουν την εκτύπωση του βιβλίου με το μικρότερο δυνατό οικονομικό κόστος, το οποίο μετακυλίεται αποκλειστικά στον ίδιο τον συγγραφέα. Οι αυτοεκδόσεις βοήθησαν με αυτόν τον τρόπο στην κυκλοφορία του βιβλίου, έστω και σε περιορισμένα αντίτυπα ή σε περιορισμένη διανομή.

Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες αυτοέκδοσης

Πολλές ηλεκτρονικές πλατφόρμες δημιουργήθηκαν με ακριβώς τον στόχο να βοηθήσουν αυτούς τους συγγραφείς να προβούν στην αυτοέκδοση των βιβλίων τους χωρίς να διεκδικούν πνευματικά δικαιώματα ή να παρεμβαίνουν οι ίδιες στην εκτύπωση ή την κυκλοφορία. Εναπόκειται στη βούληση του συγγραφέα αν το βιβλίο θα κυκλοφορήσει σε έντυπη μορφή ή αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με τη μορφή e-book ή απλού pdf, ενώ το ίδιο ανεξάρτητος παραμένει και ως προς τον προσδιορισμό της τιμής του, με την πλατφόρμα να παρακρατά τη νόμιμη προμήθεια κάθε φορά που πραγματοποιείται μία αγορά.

Σε αρκετές περιπτώσεις, ωστόσο, η προσφορά δεν είναι ανάλογη της ζήτησης και αυτό γιατί πολλοί συγγραφείς προβαίνουν στην αυτοέκδοση των συγγραμμάτων τους, αλλά δεν τυγχάνουν μεγάλης προβολής και διαφημίσης από την πλατφόρμα, αφού αυτές οι δύο ενέργειες συνήθως προσδιορίζονται από το είδος του πακέτου συνδρομής που έχει επιλέξει ο συγγραφέας. Ως αποτέλεσμα, αρκετές αξιόλογες συγγραφικές προσπάθειες δεν παρουσιάζουν θεαματικές πωλήσεις και, σε συνδυασμό με την περιορισμένη δυνατότητα προεπισκόπησης του περιεχομένου του βιβλίου, περνούν συνήθως απαρατήρητες στις αναζητήσεις του αναγνωστικού κοινού.

Για αυτόν το λόγο, τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες ομάδες μάρκετινγκ εστιάζουν στοχευμένα και σε αυτόν τον χώρο προκειμένου να βοηθήσουν αυτούς τους συγγραφείς να προβάλλουν καλύτερα το έργο τους.